Semi Novos

Honda

CIVIC LXS AT

Ano: 2012/2012 - R$ 58.000,00

Honda

CR-V LX AT

Ano: 2011/2011 - R$ 66.500,00

Honda

Honda City LX

Ano: 2010/2011 - KM: 50.200 - R$ 37.900,00.

Honda

Honda Fit LXL

Ano: 2011/2012 - KM: 46.400 - R$ 44.000,00.

Honda

Honda City Sport

Ano: 2013/2014 - Km: 8.200 - R$ 50.900,00.

Honda

Honda Fit Twist

Ano: 2012/2013 - KM 21.500 - R$ 52.900,00

Honda

FIT LX MT

Ano: 2004/2005 - R$ 23.500,00

Honda

ECOSPORT FREESTYLE MT

Ano: 2013/2013 - KM: 15.000 - R$ 54.000,00

Honda

CIVIC LXS MT

Ano: 2010/2011 - R$ 44.000,00

Honda

CITY DX MT

Ano: 2011/2011 - KM: 24.000 - R$ 41.000,00

Honda

FIT DX MT

Ano: 2011/2011 - R$ 36.000,00

Honda

CIVIC LXL MT

Ano: 2010/2010 - R$ 45.000,00

1 2